logo_gemel04

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה
מאפשר לחסוך אלפי שקלים!

התחילו עוד היום לחסוך דרך קופות הגמל
של אלטשולר שחם ותיהנו מהיתרונות הבאים:

* משיכה בדרך של היוון קצבה מוכרת ובכפוף להתקיימות כל התנאים הקבועים בהוראות ההסדר התחיקתי
אין באמור כדי להחליף ייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או יעוץ מיסוי המותאם לצרכי הלקוח.
אין באמור כדי למצות ו/או להחליף את הוראות פקודת מס הכנסה ו/או הוראות כל דין.

השאירו פרטים ונחזור אליכם

שלח
מדיניות פרטיות

בקשתך התקבלה בהצלחה,
נציג יחזור אליך בהקדם

לחץ לאתר החברה